Будителите и българската книжнина: тест с вдъхновение

Тест по случай деня на народните будители с въпроси върху историята на българската книжнина. Различни нива на трудност.

Continue Reading →