Петнистият сфинкс. Тест за шести клас.

Основни понятия, нови знания и обща култура.

Прочетете текста и отговорете на въпросите.

Въпреки че от всички диви котки гепардите са най-лесни за опитомяване, за техния живот на свобода се знае малко. Те са единствените животни, които съчетават в себе си характерни особености и на кучето, и на котката.

Макар че се причисляват към семейството на котките, по своите прояви те се отличават от тях. Гепардите са най-бързите на света бозайници — бегачи на къси разстояния. Достигат скорост повече от 96 километра в час. (Рекордът на състезателните коне е 64 километра в час.) Създадени са за бързо бягане — имат леки кости, малка глава, малка брадичка и дълги стройни крака. Не могат да скриват ноктите си като кучето, сядат като него и ловуват като него.

Отпечатъците на лапите им обаче са съвсем като котешките, имат недоразвит пръст, който използват като котката, и способност, може би придобита, да се катерят по дърветата. Пясъчно оцветената им козина е гладка като на куче, с къс косъм, а черните петна по нея са пухкави като котешка козина.

Гепардите живеят самотно по откритите равнини и рядко се срещат на групи, освен когато са в период на разгонване или когато имат малки. Раждат обикновено до четири малки, които се появяват на света след бременност от 90 или 93 дена.

1. Коя е темата на текста?

А. Гепардите приличат както на котки, така и на кучета.
Б. Особеностите на гепардите.
В. Бързината на гепардите.
Г. Разликите между гепардите и другите диви котки.

2. Кое твърдение е вярно според текста?

А. Гепардите са най-бързите животни в целия свят, независимо от разстоянието.
Б. Макар да се причисляват към семейството на котките, гепардите се различават от тях по своите умения и прояви.
В. Гепардите живеят на малки групи. Техните лапи приличат на кучешки. Имат красива, пухкава козина.
Г. Гепардите, като всички диви котки, не подлежат на опитомяване.

3. Кои абзаци започват с едни и същи части на речта?

А. 1 и 3.
Б. 1 и 4.
В. 2 и 3
Г. 1 и 2; 3 и 4

4. Какво означава изразът “появяват се на света”?

А. Очите на малките гепардчета се отварят и те проглеждат.
Б. Гепардите се появяват като отделен вид.
В. Малките се раждат.
Г. Събуждат се след дълъг сън.

5. Какви части на речта са подчертаните думи “опитомяване” и “бягане”?

А. Глаголи
Б. Наречия
В. Деепричастия
Г. Отглаголни съществителни

6. Какви части на изречението са подчертаните изрази “са най-бързите” и “не могат да скриват”?

А. Обстоятелствено пояснение
Б. Съставно сказуемо
В. Непряко допълнение
Г. Вметнат израз

7. В кои от думите е допусната правописна грешка?

А. Бременост и особенност
Б. Опитомяване и разстояние
В. Пухкава и лъскава
Г. Бузайник и хишник

8. В кой ред НЕ е допусната правописна грешка?

А. Единственни и предобити
Б. Обикновенно и катерят
В. Стройни и състезателни
Г. Недуразвит пръст

9. Думата “късокосмест” е:

А. Производна
Б. Сродна
В. Сложна
Г. Многозначна

10. Кое от изреченията е просто кратко?

А. Гепардите са най-бързите диви котки в света.
Б. Гепардът побягна.
В. Спеше и сънуваше…
Г. Каква светкавична бързина!

11. Кое от изреченията е безподложно?

А. От всички диви котки гепардите са най-лесни за опитомяване.
Б. Гепардите живеят самотно по откритите равнини
В. Създадени са за бързо бягане.
Г. Те не могат да скриват ноктите си.

12. В кое от изреченията НЯМА еднородни части?

А. Гепардите са диви, бързи и красиви животни.
Б. Гепардите и леопардите се катерят по дърветата.
В. Петната по козината им са черни и пухкави.
Г. Гепардът се казва Пипа, а лъвицата – Елза.

13. В кой ред има допусната ГРАМАТИЧНА грешка?

А. Не могат да скриват ноктите си като кучето, сядат като тях и ловуват като тях.
Б. Не могат да скриват ноктите си като кучето, сядът като него и ловуват кат него.
В. Не може да скрива ноктите си като куче, сяда като него и ловуват като него.
Г. Немогат да скриват ноктите си като кучето, сидят като него и лувуват като него.

14. В кой ред са изброени различни изменяеми части на речта?

А. въпреки че, макар че, обаче, или
Б. понякога, изведнъж, рано, привечер
В. бягане, бързина, създадени, козина
Г. катерят се, тичат, хранят се, ловуват

Наименованието „чита“, с което наричат гепардите, е произлязло от Индия и означава „петнист“. Историята на това животно е загадъчна…

15. В кой ред са изброени синоними?

А. гепард, дива котка, чита
Б. бързина, хитрост, красота
В. лов, лъв, лев
Г. хищник, плячка, ловец

Отлична работа! Разказът продължава в следващия, мъничко по-труден тест…

Откъсът е от книгата “Петнистият сфинкс” от Джой Адамсън, преведена на български език от Весела Илиева.