Упражнения за залог на глагола

За да определим залога на глагола, трябва да разберем кое е глаголното лице (подлогът) и дали то върши действието или го понася. В деятелен залог глаголното лице (подлогът) върши действието. В страдателен глаголното лице (подлогът) получава действието (търпи го или "страда" от него).

Открийте глаголите в деятелен залог в текста.
Открийте глаголите в страдателен залог в текста.
Открийте глаголите в деятелен залог в текста.

Допълнете знанията и уменията си с още няколко упражнения за глагола.

Открийте глаголите в страдателен залог в текста.
Открийте глаголите в деятелен залог в текста.
Открийте глаголите в страдателен залог в текста.

Усъвършенствайте знанията и уменията си с още няколко упражнения за глагола.

Спомняте ли си?