Тигърчето Спас

Стихотворение с упражнение.

Прочетете стихчето. Отговорете на въпросите.

В гората между храсти, дънери и стръкчета,
където слънцето рисува златни кръгчета
и само вятър клонките разрежда
и тъй спокойно винаги изглежда,
не зная откъде пристигна,
преметна се три пъти презглава,
премигна
и изрева
със страшен глас:
 — Аз съм тигърчето Спас!
И седна и зачака.

Как се казва тигърчето?

Колко пъти се преметна тигърчето?

Кой рисува златни кръгчета?

Да продължим…

Размърда се шубрака —
клоните се разделиха шумка по шумка
и от тях надзърна някаква муцунка.
След нея — очите,
после — ушите
и ето —
Мечето!
Навън се измъкна
от тихия храст
и тежко въздъхна:
— Аз пък съм аз!

Кой се появи от храста?

Какво имат и тигърчето, и мечето?

Колко лапи имат тигърчето и мечето общо?

Из “Тигърчето Спас” от Рада Москова, 1980 г.

Чудесно! Да поиграем? Със срички? Или да порисуваме?