Планетата на съкровищата

Упражнение с вдъхновение върху спрежение, време и наклонение на глагола.

Чуйте песента. Попълнете липсващите глаголи.

Попълнете липсващия глагол в повелително наклонение.
Попълнете липсващите глаголи в 1 л. ед. ч., сег. вр.
Попълнете липсващите глаголи в 1 и 2 л. ед. ч., трето спрежение.
Попълнете липсващия глагол в бъдеще време.
Попълнете липсващите глаголи от второ спрежение.
Попълнете липсващите глаголи в 1 л. ед. ч., сег. вр.
Попълнете липсващите глаголи в изявително наклонение.
Попълнете липсващите глаголи в 1 л. ед. ч. и 3 л. мн. ч., сег. вр.
Попълнете липсващите глаголи във 2 л. ед. ч., сег. вр.
Попълнете липсващия глагол в бъдеще време.
Попълнете липсващите глаголи. Преценете кой трябва да е в бъдеще време и кой – в повелително наклонение.
Попълнете липсващия глагол в нужното глаголно време.
Попълнете липсващите глаголи в 3 л. ед. и мн. ч., сег. вр.
Попълнете липсващия глагол в нужното глаголно време.

А вие тук ли сте? Чудесно! Навярно искате да упражните уменията си още малко?

Песента “Аз съм тук” се изпълнява от Димо Стоянов (и група P.I.F.). Българският текст е дело на Десислава Софранова.

Песента и откъсът са от анимационния филм „Планетата на съкровищата“ (Treasure Planet), продуциран от Walt Disney Pictures, 2002 г.