Приятел пръв

Стихотворение с упражнение

Казва се „приятел пръв“,

но защо е той такъв?

Затова, че пръв полита

в огъня да те спаси;

пръв и без да се запита

прав ли си, или не си;

пръв за теб леда пролазва;

пръв за теб пролива кръв —

ето за това се казва,

че приятелят е „пръв“!

Валери Петров, Бяла приказка

Какво означава “приятел пръв”?

Какво означава “прав ли си или не си”?

Какво означава “в огън и лед”?

Какво означава “пролива кръв”?

Посочете думите, които означават “приятел”.

За кое животно се казва, че е най-добрият приятел на човека?

Чудесно! Да направим и едно упражнение с кученца? Или с морска вълна? Или пък да поиграем?