Глагол като на кино

Глаголът е всичко, което правим (действие), можем или сме (състояние). Урок като на кино.

Какво е действие?

Изгледайте откъса и отбележете колкото може повече действия (и глаголи), които видяхте.

Какво е състояние?

Изгледайте филма и разпознайте състоянията на момчето и кученцето. Посочете глаголите, с които ги изразяваме.

А сега да видим как се променя глаголът

Глаголът се спряга – променя се по число, лице и време. Затова се нарича изменяема част на речта.

Да спрегнем глагола означава да свържем действието с този, който го върши. Опитайте сами:

Спрежения: ПЕТИЦА

Достатъчно е да запомним думата ПЕТИЦА и ще знаем, че:

грея – греЕш, играя – играЕш, крия – криЕш, пея – пеЕш, смея се – смеЕш се, трия – триЕш, шия – шиЕш са от първо спрежение, защото имат Е преди окончанието във 2-ро лице ед. ч. (ти);

деля – делИш, летя – летИш, меря – мерИш, мисля – мислИш, пазя – пазИш, спя – спИш, тегля – теглИш са от второ спрежение, защото имат И пред окончанието във 2-ро лице ед. ч. (ти);

бягам – бягАш, имам – имАш, нямам – нямАш, обичам – обичАш, падам – падАш, поставям – поставЯш, ставам – ставАш, стрелям – стрелЯш, хвърлям – хвърлЯш са от трето спрежение, защото имат А или Я пред окончанието във 2-ро лице ед. ч. (ти).