Упражнения за глагол

Глаголът означава действие, състояние или процес. Спряга се, като се променя по лице, число и време.

Открийте глаголите от несвършен вид. Подсказка: те представят действието в процеса на извършването, без приключването му.
Подсказка: действието е в процес на извършване…
…без приключването му
Да добавим щипка предизвикателство?

Овладейте тънкостите на глагола! Опитайте няколко упражнения за залог на глагола!

Открийте глаголите от свършен вид.  Подсказка: действието е завършено.
Подсказка: те представят действието като цяло, заедно с приключването му.
Дотук беше лесно…
А малко предизвикателство?

Овладейте тънкостите на глагола! Опитайте няколко упражнения за залог на глагола!

Открийте глаголите от първо спрежение. Подсказка: проверка с “ТИ” пеЕш, четЕш, пишЕш.

Овладейте трите спрежения на глагола! Или пък упражнения за залог на глагола!

Открийте глаголите от второ спрежение. Подсказка: проверка с “ТИ” летИш, мислИш.

Открийте глаголите от трето спрежение. Подсказка: проверка с “ТИ” обичАш, хвърлЯш.

А сега същото с повишена трудност! Открийте глаголите от първо и второ спрежение.

Овладейте трите спрежения на глагола! Или опитайте упражненията за залог на глагола!

Ще познаете ли?