Замръзналото кралство: упражнение за мъници

Упражнение с видео и песен, свързване на сричките в думи, а думите в изречения, откриване на думи с определени звукове и букви, различаване на звук и буква.

Continue Reading →