Исках да променя света

Когато бях млад, исках да променя света. Оказа се непосилно, затова опитах да променя народа си. Когато разбрах, че не е по силите ми, насочих усилия към града. Не успях да променя моя град и тъй като остарявах, заех се да променя рода си.

Сега съм старец и осъзнавам, че мога да променя единствено себе си. И внезапно прозрях, че ако навремето бях променил себе си, щях да съм повлиял на моя род. Заедно, щяхме да повлияем на града. Нашият град щеше да остави отпечатък върху народа и тогава наистина щях да съм променил света.

Автор: неизвестен монах, 11 век

Умна ваканция

Най-скорошни упражнения

Подбрано с… любов

Граматика