Е като ЕСЕН

Стихотворение с упражнение

Прочетете, отговорете.

Ах, колко е хубаво! Листата са всички

сякаш от блокче за водни боички:

виж, ясенът, който цял в пламък червен е,

се моли на бука: – Дай жълто на мене! –

а жълтият бук му отвръща: – Съгласен,

но дай ми ти първо червенко от ясен!

И толкоз са пъстри и шарени всички,

че няма в боичките толкоз панички,

какви ти панички! – езикът ни даже

не може със думи докрай да изкаже

колко е хубаво!…

– из “Пет приказки” от Валери Петров

1. Какво се случва с листата на дърветата през есента?

А. някои пожълтяват, други почервеняват
Б. разлистват се
В. падат на земята

2. Кои две дървета разговарят в стихчето?

А. бор и дъб
Б. ясен и бук
В. елха и орех

3. Кои цветове се повтарят два пъти в стихчето?

А. жълто и червено
Б. синьо и зелено
В. оранжево и бяло

4. Какво означават думите “пъстри” и “шарени”?

А. на точки
Б. на цветя
В. многоцветни

5. Какво е общото между думите “боички” и “панички”?

А. И двете са прилагателни имена.
Б. И двете са умалителни съществителни имена.
В. И двете са в множествено число.

6. Какво означава думата “толкоз”?

А. няколко
Б. толкова
В. николко

7. Кой глагол се повтаря ДВА пъти в стихчето?

А. виж
Б. дай
В. съм

8. Колко възклицателни знака има в стихчето?

А. 3
Б. 4
В. 5

9. Между кои две годишни времена настъпва есента?

А. лято и зима
Б. пролет и есен
В. зима и лято

Отлична работа! Да поиграем? Да порисуваме?