Наречие: обяснение за секунди

КОЕ е по-важно, КАКВО се е случило или КЪДЕ, КОГА и КАК се е случило?

Гледай видеото, запомни най-важното.


Да сравним две изречения:

Той тренираше, полагаше усилия, но не напредваше.

Той тренираше упорито, старателно овладяваше всяко движение, но напразно.


Видове наречия

За начин, причина и цел:

бавно, бързо, вярно, горе-долу, еди-как, живо, забавно, игриво, крадешком, криво-ляво, лека-полека, наглед, назад-напред, наопаки, нарочно, настойчиво, ненадейно, нетърпеливо, от игла до конец, от край до край, плавно, презглава, приятно, рязко, силно, слабо, случайно, спокойно, тихо, тъкмо, умерено, шепнешком, целенасочено, явно


За време:

веднага, веднъж, вчера, денем, днес, довечера, догодина, еди-кога, зиме, изведнъж, изневиделица, късно, лете, мигом, навреме, надвечер, наскоро, нощем, от време на време, отново, после, привечер,  призори, рано, сега, сега-засега, сутрин, тутакси, утре


За място:

вдясно, високо, вкъщи, вляво, горе, долу, еди-къде, където, навсякъде, нагоре, надолу, накриво, наоколо, направо, ниско, някъде, отпред, отзад, отстрани, отгоре, там, тук, тук-там


За степен и количество:

доста, извънредно, колко, колкото, много, малко, няколко, повече, предостатъчно, първо и др.


Наречията се образуват от:

Прилагателно име:

бърз → бързо, по-бързо, най-бързо; верен → вярно; горд → гордо смел → смело и т.н.;


Съществително име:

ден → днес, нощ → нощес, утро → сутрин, вечер → привечер;


Глагол:

бързам → бързешком, крада → крадешком, пипна → пипнешком, шепна → шепнешком;


Наречията се откриват с въпросите КОГА, КЪДЕ, КАК и ПО КАКЪВ НАЧИН, за разлика от прилагателните, които се откриват с въпроса КАКЪВ.


Накратко…
Ще познаем дали думата е наречие или прилагателно като опитаме да променим нейния род и число:

Една златна лъжица, две златни лъжици, чудно ястие, чудни ястия…
Значи имаме работа с прилагателно.

Навън валеше тихо, снежинките се рееха леко.
Явно имаме работа с неизменно наречие!


ОБОБЩЕНИЕ

Наречието е неизменяема част на речта. То пояснява глагола и действието (ставам рано, тичам стремглаво), но понякога прилагателни имена (много красиватвърде цветен)  и други наречия (само сега).


Да упражним наученото?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.