Прилагателно име

Прилагателното име описва качество или свойство на съществителното. То "приляга" към него по род и число - розов изгрев, кротко море, пухкави облаци... Откриваме го с въпросите какъв, каква, какво, какви.

Открийте прилагателните в откъса. Как ще звучи без тях? Малко блудкаво, като ястие без сол и подправки.

Време е за игра! Някакви прилагателни се спотайват и смятат, че никой няма да ги намери. “Открийте прилагателните”!

Качествени и относителни

Качествените прилагателни описват признак, който може да се степенува. Съчетават се с наречията много и малко, и с приставката не-.

Степенуване

Положителна степен е основната форма на думата: малък, голям, красив, скромен, бял, весел.

Сравнителна степен се образува с частицата по-: по-малък, по-голям, по-красив, по-скромен, по-бял, по-весел.

Превъзходна степен се образува с частицата най-: най-див, най-красив, най-голям, най-умен.

Открийте качествените прилагателни имена!

Обичате ли да играете на криеница? Прилагателните имат нещо за вас: Упражнения за прилагателно име!

Относителните прилагателни описват признак, който не може да се степенува – например дървен, вълнен, сребърен, дядов, земен. Трудно се съчетават с много или малко и обикновено не се степенуват.

Открийте относителните прилагателни имена!

Поиграйте с едно къдрокосо, зеленооко, свободолюбиво момиче… Образуване на сложни прилагателни имена.

Накратко…