Наречие: обяснение за секунди

КОЕ е по-важно, КАКВО се е случило или КЪДЕ, КОГА и КАК се е случило?

Гледай видеото, запомни най-важното.


Да сравним две изречения:

Той тренираше, полагаше усилия, но не напредваше.

Той тренираше упорито, старателно овладяваше всяко движение, но напразно.


Видове наречия

За начин, причина и цел:

бавно, бързо, вярно, горе-долу, еди-как, живо, забавно, игриво, крадешком, криво-ляво, лека-полека, наглед, назад-напред, наопаки, нарочно, настойчиво, ненадейно, нетърпеливо, от игла до конец, от край до край, плавно, презглава, приятно, рязко, силно, слабо, случайно, спокойно, тихо, тъкмо, умерено, шепнешком, целенасочено, явно


За време:

веднага, веднъж, вчера, денем, днес, довечера, догодина, еди-кога, зиме, изведнъж, изневиделица, късно, лете, мигом, навреме, надвечер, наскоро, нощем, от време на време, отново, после, привечер,  призори, рано, сега, сега-засега, сутрин, тутакси, утре


За място:

вдясно, високо, вкъщи, вляво, горе, долу, еди-къде, където, навсякъде, нагоре, надолу, накриво, наоколо, направо, ниско, някъде, отпред, отзад, отстрани, отгоре, там, тук, тук-там


За степен и количество:

доста, извънредно, колко, колкото, много, малко, няколко, повече, предостатъчно, първо и др.


Наречията се образуват от:

Прилагателно име:

бърз → бързо, по-бързо, най-бързо; верен → вярно; горд → гордо смел → смело и т.н.;


Съществително име:

ден → днес, нощ → нощес, утро → сутрин, вечер → привечер;


Глагол:

бързам → бързешком, крада → крадешком, пипна → пипнешком, шепна → шепнешком;


Наречията се откриват с въпросите КОГА, КЪДЕ, КАК и ПО КАКЪВ НАЧИН, за разлика от прилагателните, които се откриват с въпроса КАКЪВ.


Накратко…
Ще познаем дали думата е наречие или прилагателно като опитаме да променим нейния род и число:

Една златна лъжица, две златни лъжици, чудно ястие, чудни ястия…
Значи имаме работа с прилагателно.

Навън валеше тихо, снежинките се рееха леко.
Явно имаме работа с неизменно наречие!


ОБОБЩЕНИЕ

Наречието е неизменяема част на речта. То пояснява глагола и действието (ставам рано, тичам стремглаво), но понякога прилагателни имена (много красиватвърде цветен)  и други наречия (само сега).


Да упражним наученото?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.