Малкият Мук: упражнение за мъници

Упражнение с видео драматизация и седем задачи: подреждане на изречение, попълване на разбъркани и липсващи думи, свързване на герои с техните качества и подреждане на картинки в сюжет.

Continue Reading →