Петнистият сфинкс: тест

Четене с разбиране върху откъс от романа “Петнистият сфинкс”, подреждане на откъс и откриване на думи с правописни и граматични грешки.

Continue Reading →