Речният дух: упражнение върху части на речта, 4. клас

Упражнение с драматизация и шест вида задачи: попълване на липсващи части на речта, тест върху повествованието, откриване на синоними и търсене на думи с представки.

Continue Reading →

Петнистият сфинкс: четене с разбиране

Четене с разбиране върху откъс от романа „Петнистият сфинкс“, подреждане на откъс и откриване на думи с правописни и граматични грешки. 4. клас, 5. клас

Continue Reading →

Страната на хилядите желания: диктовка, тест и съчинение, 4. клас

Едно момиченце попада в Страната на феите. Там всичко е вълшебно, дори диктовките и частите на речта.

Continue Reading →