Съгласните

Понякога в морето от звуци се гонели леки вълни:

Л

М

Н

Друг път морето кънтяло от грохот и гръм:

Р

В

Б

Г

Х

Й

Притихвало в шепот:

Ш

Ж

С

Ф

П

Нарекли ги СЪГЛАСНИ ЗВУКОВЕ.

Постепенно се образували по-сложни звукове:

Я се зародило от срещата на Й и А

Ю се получило от срещата на Й и У

Ц се разплискало, когато цопнали Т и С

Щ се щукнало между Ш и Т

Дж се появило от лекия сблъсък на Д и Ж

Дз пък когато се сбутали Д и З…