Глаголни времена: обяснение с обобщение

Деветте глаголни времена в българския език – обяснение и въпроси за обобщение.

Continue Reading →

Номер 4

Глагол и глаголни времена – нетипично упражнение върху откъс, от който няма да се откъснеш…

Continue Reading →

Защо кожата на носорога е такава

Упражнение върху минало свършено и минало несвършено време с попълване на окончания, определяне на лице, число и време на глаголите и подреждане на глаголите в откъса. С драматизация на едноименната приказка от Ръдиард Киплинг.

Continue Reading →

Имало едно време… съкровища

Златните съкровища на България разкриват тайните на глаголните времена.

Continue Reading →